Loading

Hadis:Amalan Berdasarkan Niat

| Posted in

Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar al-Khattab r.a.,beliau berkata:"Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya (sah atau sempurna) segala amalan dengan niat.Sesungguhnya untuk setiap orang apa yang dia niatkan.Oleh itu,sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan RasulNya,maka hijrahnya adalah kepada Allah dan RasulNya.Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang akan diperolehinya atau wanita yang akan dikahwininya,maka hijrahnya adalah kepada tujuan dia berhijrah tersebut."
                                                                                               (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)


Keterangan Hadis


  Hadis ini menunjukkan bahawa niat merupakan tunjang bagi mensahihkan amalan.Lantaran itu apabila baik niatnya,maka baiklah amalan tersebut.Jika buruk niatnya,maka rosaklah amalannya.Sabda Nabi s.a.w,:(Sesungguhnya segala amalan) bolah menjadi maksud kesahihan sesuatu amalan atau penerimaan amalan tersebut dan dipegang oleh Imam Abu Hanifah dengan  mengecualikan amalan -amalan berbentuk melepaskan tanggungjawab atau hak seperti membersihkan najis.Kesahihan amalan tersebut tidak bergantung kepada niat yang sahih,namun pahalanya bergantung kepada niat melakukan ibadat kepada Allah.Jika dia berniat melakukan amalan kerana melaksanakan perintah Allah,dia memperolehi pahala.Jika dia berniat kerana tujuan lain,dia tidak memperolehi apa-apa.
 
Niat juga disyariatkan bagi membezakan antara adat(kebiasaan) dan ibadah atau membezakan kedudukan dan martabat sesuatu ibadat.Contoh niat membezakan antara adat dan ibadat:Duduk di dalam masjid.Kadangkala bertujuan berehat dan ini adalah adat(kebiasaan).Kadangkala bertujuan  ibadah dengan niat i'ktikaf.Yang membezakan antara adat dan ibadat ialah niat.Begitu juga dengan mandi,jika  dilakukannya  berdasarkan adat kebiasaan,dengan tujuan membersihkan badan.Ia juga dilakukan  dengan tujuan ibadah.Yang membezakannya ialah niat.
   Pengertian ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi s.a.w ketika ditanya lelaki yang berperang kerana riya' ,semangat dan keberanian.Siapakah yang berjuang pada jalan Allah s.w.t.Sabda Baginda s.a.w.:


   Sesiapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah yang menjulang tinggi ,maka dia berjuang pada jalan Allah Taala.(riwayat al-Bukhari dan Muslim).


    Contoh niat yang membezakan kedudukan dan martabat sesuatu ibadat:Sesiapa yang bersembahyang empat rakaat ,adakalanya dia berniat solat fardhu seperti solat Zohor,adakalanya dia berniat melakukan solat sunat seperti solat sunat hajat empat rakaat.Maka yang membezakannya adalah niat.

  Sabda Nabi s.a.w:(sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan RasulNya),iaitu dengan berniat dan pilihan sendiri,(maka hijrahnya adalah kepada Allah dan RasulNya),iaitu dari segi hukum dan permintaan syarak.

  Sabda Nabi s.a.w:(Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang akan diperolehinya atau perempuan yang dikahwininya ,maka hijrahnya adalah kepada tujuan dia berhijrah tersebut.)


   Para ulama telah menukilkan bahawa ada seorang lelaki yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah bukan tujuan untuk memperoleh kelebihan dan ganjaran hijrah tetapi berhijrah demi mengahwini seorang wanita bernama Ummu Qais.Lalu beliau digelar'Muhajir Ummu Qais'(riwayat at-Tobhrani)

  Jika ditimbulkan persoalan :Perkahwinan merupakan antara tuntutan syarak dan bukan tuntutan keduniaan?
Jawapan:Secara zahirnya ,dia keluar bukan untuk berkahwin tetapi untuk berhijrah.Apabila terdapat perbezaan antara yang batin dan zahir,maka dia layak dicela dan dicerca.

    Sabda Nabi s.a.w:(maka hijrahnya adalah kepada tujuan dia berhijrah tersebut.)Sabda ini menunjukkan seseorang tidak akan memperolehi pahala jika tujuannya menunaikan haji untuk berniaga dan melawat .Sekiranya dia bertujuan untuk menunaikan haji, dia akan memperolehi pahala dan perniagaan tersebut sebagai sampingan sahaja.Namun pahalanya tetap kurang berbanding mereka yang pergi hanya menunaikan haji.Jika kedua-dua perkara tersebut menjadi tujuannya,boleh jadi dia memperolehi pahala.Lantaran pemergiannya bukan bukan kerana dunia semata-mata.

Intisari Hadis

  1. Sesiapa yang berniat ingin melakukan amalan soleh,namun terhalang untuk melakukannya kerana keuzuran yang tidak dapat dielakkan seperti sakit,maka tetap akan mendapat pahala.
  2. Amalan tidak sah tanpa niat tetapi niat tanpa amalan tetap diberi pahala.
  3. Kita haruslah ikhlas dalam melakukan ibadah dan amalan kita agar memperolehi ganjaran dan pahala di akhirat,taufik dan kejayaan di dunia.
  4. Semua amalan yang bermanfaat dan baikyang disertai niat juga ikhlas mencari kerdhaan Allah menjadi ibadah.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...